Маскоти

Парти с маскоти - 100 лв./час


Маскотът е голям костюм, който е изключително атрактивен за децата.